Ποιός είναι ο ZaKaΠοιός είναι ο ZaKa

Είναι ένας από τους συμβούλους μας. Φυσικά είναι ένας εικονικός σύμβουλος.
Προσλήφθηκε στην εταιρεία μας τον Σεπτέμβριο του 2010.
 

Η αποστολή του...
Είναι ένας από τους συμβούλους μας. Φυσικά είναι ένας εικονικός σύμβουλος. Προσλήφθηκε στην εταιρεία μας τον Σεπτέμβριο του 2010.
Η αποστολή του είναι να προωθήσει την αποστολή της TIMS και να εμπνέει την ομάδα του TIMS καθημερινά. 

Το όραμά του...
Είναι να καταστεί δυνατή, να βοηθήσει και να δώσει δύναμη της TIMS να γίνουν οι καλύτεροι ISO Consultants στη χώρα, και αργότερα παγκόσμια.